WE DO IT RIGHT.

Kontaktujte nás

> NAŠE SLUŽBY _

Správa sítí a serverů
Správa sítí a serverů

Mezi naše klíčové služby patří komplexní správa serverů, klientských stanic, sítové infrastruktury, tiskových řešení, vzdáleného VPN přístupu, zabezpečení sítě, ochrana dat, zálohování, aj.

Více informací
Výstavba a rekonstrukce serveroven
Výstavba a rekonstrukce serveroven

Realizace počítačových sítí, metalických (LAN) i bezdrátových (WiFi), včetně dodávky aktivních prvků a telekomunikačních sítí, telefonních ústředen, jejich konfigurace a následné správy.

Více informací
Strukturovaná metalická a optická kabeláž
Strukturovaná metalická a optická kabeláž

Naplánovat strukturovanou kabeláž je důležitá fáze projektu, která se stále velice často podceňuje. Výsledkem jsou nejen problémy spojené s rychlostí sítě, ale často způsobují i její nefunkčnost.

Více iformací
Komplexní poradenství
Komplexní poradenství

Konzultace v oblasti IS / IT, analýzy pro nasazení vhodné HW a SW platformy, návrh modernizace současné infrastruktury, pomoc při výběru dodavatelů při výběrových řízeních jakožto nezávislý subjekt.

Více informací
NIS2 a zákon o kybernetické bezpečnosti
NIS2 a zákon o kybernetické bezpečnosti

Provedeme analýzu bezpečnosti Vaší organizace a určíme zda a v jakém rozsahu se na Vás nová směrnice vztahuje, navrhneme nejvhodnější řešení a pomůžeme zajistit řádné plnění procesních a technických povinností.

Více informací

> NÁŠ CÍL _

Naším primárním cílem je nejen poskytovat klientům komplexní portfolio služeb a produktů, ale také převzít plnou zodpovědnost za jejich IT potřeby. Chceme se stát jediným bodem kontaktu pro veškeré IT řešení, které naši klienti potřebují. Snažíme se o to s lidským a individuálním přístupem, který je podpořený nejen kvalitním technickým zázemím, ale i důkladným výběrem partnerů a dodavatelů.

Naše snaha není jen o poskytování technické podpory, ale i o aktivní naslouchání potřebám a přáním našich klientů. Chceme být schopni efektivně reagovat na jejich změněné požadavky a přinášet inovativní řešení, která překračují běžné standardy. Právě prostřednictvím osobního přístupu a úzké spolupráce s našimi klienty můžeme lépe porozumět jejich obchodním cílům a podpořit je ve dosahování jejich strategických plánů.

Náš tým je složen z odborníků se širokým spektrem znalostí a zkušeností, kteří jsou připraveni pomoci klientům při každém kroku. Každý projekt pro nás představuje novou výzvu a příležitost k vytváření dlouhodobých partnerských vztahů založených na důvěře, spolehlivosti a vysoké kvalitě služeb.

> PROČ SI VYBRAT NÁS? _

DLOUHOLETÁ
ZKUŠENOST

Dlouholetá zkušenost je neocenitelným prvkem firemní identity, který poskytuje důvěru zákazníkům a směřování pro budoucí růst a rozvoj. Je základem stability a odolnosti, která nám umožňuje odolávat výzvám a překonávat překážky na cestě k úspěchu

OSOBNÍ
PŘÍSTUP

Osobní přístup k zákazníkům je základem každé úspěšné interakce a budování dlouhodobých vztahů. Vychází z pochopení individuálních potřeb, preferencí a očekávání každého zákazníka.

DLOUHODOBÁ
SPOLUPRÁCE

Vychází z důvěry, respektu a porozumění mezi firmou a klientem. Tato spolupráce není jen o jednorázových obchodech, ale o budování trvalých partnerství, která přinášejí vzájemný prospěch na dlouhou dobu.

COKOLI POTŘEBUJETE, UMÍME VYŘEŠIT.

> KONTAKTUJTE NÁS _

Computercrew s.r.o.
Zelený pruh 95/97
Praha 4, 140 00

IČO: 08152381
DIČ: CZ08152381

O cookies


info@computercrew.cz
obchod@computercrew.cz

Hot-line:
+420 777 786 100

HOT-LINE:    phone +420 777 786 100
Konzultace ZDARMA